6486 Bölgesel İndirim Teşviki

Hepimizin malumu olduğu üzere çalışma yaşamının disipline edilmesi noktasında hâlihazırda pek çok yasal düzenleme bulunuyor. Bunların arasında 6486 bölgesel indirim teşviki gibi farklı amaçlara hizmet eden kanunlar da bulunuyor. Dolayısıyla bir yandan çalışma koşullarının daha sağlıklı hale getirilmesi sağlanırken, diğer yandan istihdamın arttırılarak mevcut çalışanların yaşam standartlarının yükseltilmesi aynı anda gerçekleşiyor diyebiliriz. Konuyu biraz açmak gerekirse; firmamızın hizmetleri arasında da yer alan teşvik sisteminden yararlanırken bir anlamda aynı anda işvereni ve çalışanı uluslararası standartlarda buluşturmak başlıca hedeftir diyebiliriz. Bunun dışında çalışma yaşamının çok daha verimli olmasını sağlamak gibi bir misyonu bulunuyor ifadesi herhalde yanlış olmayacaktır. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden bu SGK teşvikleri programından nasıl yararlanılması gerektiğini ve profesyonel hizmetleri ile firmamızdan nasıl destek sağlayabileceğinizi aktarmaya çalışalım.

Bölgesel İndirim Teşviki Kanun Değişikliği İle Devam Ediyor

5084 sayılı yatırım ve istihdamın teşviki ile ilgili kanunların suresinin 2012 yılında dolması nedeniyle bu sistematiği destekleyecek farklı uygulamalar uygulamalara ihtiyaç duyulmuştur. Dolayısıyla bölgesel indirim teşviki sisteminin sürdürülebilmesi için 6486 sayılı kanun çıkarılarak bu boşluk doldurulmuştur. Takdir edersiniz ki puan sistemine göre belirlenen ve her şehre farklı uygulanan bu teşvik sisteminden yararlanabilmek için konu hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir. Örneğin Ankara iline uygulanan puanla Nevşehir veya Yozgat illerine uygulanan puanlama farklılık gösterdiğinden bu hesaplamaların yapılarak teşvikten faydalanılması yoluna gidilmelidir.

İndirim Teşvik Sisteminden Faydalanma Koşulları

Elbette puanlama sistemi haricinde genel anlamda indirim teşvik sisteminden faydalanabilmeniz için birtakım özellikleri barındırıyor olmanız gerekir. 6486 bölgesel indirim teşviki kanununda belirtilen koşullar uyarınca;

  • SGK aylık primleri ve hizmet belgelerinin kanunda tanımlanan yasal süreler içerisinde bildirilmiş olması
  • Taahhüt edilen cari ay primlerinin yine yasal süre içerisinde ödenmiş olması
  • Çalışan personelin emekli olması durumunda destek priminin ödenmiş olması
  • E-borcu yoktur ibareli aktivasyon işlemlerinin gerçekleştirilerek borcunun olmadığına dair belgenin ibrazı
  • Söz konusu işyerinin ihale yöntemi ile çalışma yapmaması
  • Hiçbir şekilde sigortasız işçi çalıştırılmamış olması

Gibi bazı genel hükümler çerçevesinde hareket edilmesi zorunludur. Lütfen başta 6486 bölgesel indirim teşviki olmak üzere Kurumsal SGK danışmanlığı ve diğer pek çok alanda hizmetler üreten kuruluşumuzu aramaktan çekinmeyiniz. Sizleri yanıtlamak üzere iletişim kanallarımız sürekli açık bulundurulmaktadır.