16322 Yatırım Belgesi Teşviki - Teşvik Danışmanlığı

Her ülke kendi konsepti içerisinde yatırımı ve istihdamı teşvik etmek ister. Ülkemizde yürürlükte bulunan yasalar çerçevesinde 16322 yatırım belgesi teşviki alarak sizlerde bu sistemden pekâlâ faydalanabilirsiniz. Elbette takdir edersiniz ki diğer tüm sistemlerinde olduğu gibi bu sistem içinde bir takım kriterler söz konusudur. Bu noktada çok önemli bir ayrıntıyı hemen sizlerle paylaşalım. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren yabancı sermaye ve teşvik uygulama genel müdürlüğü tarafından tahsis edilen yatırım teşvik belgeleri 3 yıl gibi bir süre için geçerlidir. Dolayısıyla her 3 yılda bir yenilenmesi gereken yatırım teşvik belgesi bir bakıma yatırımın karakteristik özelliklerine bağlı olarak şekilleniyor diyebiliriz.

Teşvik Belgesi Nasıl Alınır

Konunun daha sağlıklı anlaşılabilmesi için bir ayrıntıyı hemen bu noktada ifade edelim. Öncelikle bilinmesi gereken önemli konu teşvik belgesi elde edilmesi ile belge sahibi firmanın diğer mevzuat ve kuruluşlardan alması gereken izin ya da ruhsatların devre dışı asla kalamayacağının bilinmesidir. Bunun anlamı teşvik belgesinin sadece kayıtlı destek unsurlarından istifade edilmesidir denilebilir. Bunun için sermaye şirketleri, gerçek kişiler, kooperatif oluşumları, iş ortaklıkları, birlikler, kamu kurum ve kuruluşları sisteme aktive olabiliyor. Bunun dışında il özel idareleri belediyeler, kamu iktisadi teşebbüsleri gibi oluşumlardan herhangi birine dâhil olmanız yeterlidir. Tabii 16322 yatırım belgesi teşviki sistemini kategoriler halinde incelemek gerekirse;

  • Genel
  • Bölgesel
  • Büyük ölçekli ve
  • Stratejik yatırımlara ait teşvikler

Olarak dört ana başlıkta değerlendirebiliriz.

Yatırım Teşvik Belgesi Şartnamelere Uygun Olmak Zorundadır

Hepimizin bildiği üzere yatırım gerçekleştirmek oldukça sancılı bir süreçtir ve yatırımcı bu süreci maddi anlamda alacağı desteklerle kolaylaştırabilir. Bu bağlamda yatırım teşvik belgesi alabilmek için şartnamelerde belirtilen esasların harfiyen uygulanması gereksinimi bulunuyor. Eğer sizlerde bir yatırım gerçekleştirmek ve bu yatırımı geri kazanımlarla desteklemek istiyorsanız işletme teşvikleri danışmanlığı veya Kurumsal SGK danışmanlık hizmetlerimizden yararlanarak çok daha sağlıklı bir yatırım gerçekleştirme imkânı bulabilirsiniz. Çünkü danışmanlık hizmetlerimiz tamamen sürecin sorunsuz şekilde avantaja dönüştürülmesini sağlamaktadır. Lütfen başta 16322 yatırım belgesi teşviki olmak üzere diğer ayrıcalıklı hizmetlerimiz hakkında bilgi almak üzere web sayfamızda yer alan telefon numaraları üzerinden firmamıza ulaşınız.