İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Danışmanlığı

İnsanlık tarihi kadar eski bir disiplin olan iş ve sosyal güvenlik hukuku çalışma ilişkilerini ve bu ilişkilere bağlı çalışma statülerini belirlemektedir. Sanayi devrimi ile geleneksel üretim modeli ortadan kalkmış, işçi-işveren ilişkileri devletin çalışma hayatına müdahale etmeye başlamasıyla beraber profesyonel bir boyut kazanmış ve bu durum iş hukuku kavramını doğurmuştur. Kuşkusuz bu kavramın en büyük getirilerinin başında  iş sözleşmesi gelmektedir. İş sözleşmesi, sosyal güvenlikle ilgili konular ile işçi ve işveren arasındaki bağlantıları düzenlemektedir ve bunu yaparken bir programa bağlı hareket etmeyi zorunlu kılmaktadır. SGK danışmanlığı olmak üzere, iş ve sosyal güvenlik hukuku alanında profesyonel destek alabileceğinizi büyük bir mutlulukla belirtmek istiyoruz.

SGK Danışmanlığı İçin Firmamızdan Profesyonel Destek Alabilirsiniz

İş hukuku “bireysel iş hukuku” ve “toplu iş hukuku” olarak iki kısımda incelenebilir. Ülkemizde bireysel iş hukuku alanındaki temel kanunların başında 4857 sayılı İş Kanunu gelirken; toplu iş hukuku alanındaki temel kanun ise 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’dur.

Sosyal güvenlik hukuku, işçilerin karşı karşıya olduğu risklerin sayısındaki artışa ve herkesi kapsama ilkesine paralel olarak iş hukuku disiplininden ayrı bir disiplin olarak kabul edilmektedir. Günümüzde ülkemizde yürürlükte olan sosyal güvenlikle ilgili temel kanunlar; 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’dur. İş ve sosyal güvenlik hukuku danışmanlığı için firmamızdan 7/24 destek alabilirsiniz.

Sosyal güvenlik hizmetlerini yerine getirmekte olan kurum Sosyal Güvenlik Kurumu’dur. Kurumun temel amacı sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, çağdaş standartlarda sosyal güvenlik sistemini yürütmektir. Bu sistemin yürütülmesinde prim teşvikleriyle özel sektör işverenlerine destek olunmaktadır. Dinamik yapısıyla sürekli güncellenen teşvik kanunlarıyla ilgili bilgi sahibi olmak ve bu teşviklerden yararlanmak, işverenler için her geçen gün önem kazanmaktadır.

İşbaşı Eğitim Programı Çerçevesinde Hizmetler Sunuyoruz

Bilindiği üzere çalışma yaşamı belirli bir kurallar bütünü dâhilinde gerçekleşmektedir. Bu çerçevede işbaşı eğitim programı gibi uygulamalı faaliyetler işletmelerin uluslararası standartlara uygun hale gelmesini sağlayacak hizmetlerdendir.

Firmamız sigorta teşvikleri, işbaşı eğitim programı, Bölgesel İndirim Teşvikleri, Ar-Ge teşvikleri, Engelli İstihdamı Teşvikleri, Yatırım Belgesi Teşviki, Kadın İstihdamı Teşviki gibi çalışma hayatına dair pek çok farklı alanda uzman kadrosuyla profesyonel destek sağlamaktadır. İş ve sosyal güvenlik hukuku ile diğer ayrıcalıklı hizmetlerimiz hakkında kapsamlı bilgi için destek hattımızı 7/24 arayabilirsiniz.