Resmi Gazete’de Yayımlanan kanun değişiklikleri aşağıda ekte verilmiştir.

7319 sayılı kanunun sigortacılık ile ilgili olan kısmında yeni bir teşvik karşımıza çıkmaktadır. Bu teşvik; 50 kişiden az çalışanı olan işletmelerin işletmesi için kredi çekmesi üzerine ilgili personellerinin 12 ay olan primlerinin krediden düşülmesini sağlamaktadır. Ancak bu teşvikten yararlanmak için ilgili personellerin son 3 ay işsiz olması ya da nakdi ücret desteğinden en az 20 gün yararlanması gerekmektedir. İlgili işletmenin SGK prim borcu da olmamalıdır. Bu şartlarda ilgili işletme kredi kullandığı zaman kredisinin faizinden personellerinin primleri 12 ay üzerinden hesaplanarak düşülecektir. En çok 5 kişi bu teşvikten yararlanabilmektedir.

İşveren açısından şartlar

  1. Özel sektör işyeri olmalı
  2. 2021/03 Döneminden bildirilen sigortalı sayısı 50’nin altında olmalı,
  3. SGK’ya borç olmamalı ya da varsa 6183 ile diğer kanunlara göre taksitlendirilmiş, yapılandırılmış ve düzenli ödeniyor olmalı
  4. İşyerinde sahte sigortalı ya da kayıt dışı sigortalı olmamalı

İşçi Açısından

  1. İşçinin işe alındığı aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 4a (SSK), 4b (Bağkur) yada 4c (Memur) günü olmamalı
  2. İşçi işe alındığı yıldan önceki yıldaki işyerinde çalışan ortalama sigortalı sayısına ek olmalı
  3. Bu sigortalılar için işyeri 12 ay boyunca SSK Primlerinin zamanında ödemeli
  4. Yukarıdaki şartlar sağlanırsa Aşağıdaki örnekte açıkladığı gibi Devlet Bankalarından 30.06.2022 ye kadar Kredi Garanti Fonu (KGF) Kefaletiyle çekilecek kredinin faizinden Ödenen SGK primi kadar düşüş olacak.
  5. Faiz desteği olarak verilecek tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.

 

Resmi Gazete

20210525-12 (1)