2020 yılı Ağustos ayı ve öncesi dönemlerde olan borçlarınızla ilgili yapılandırma yapılabilmektedir. Bu kanun ile SGK teşvikleri alanına bir yenisi daha eklenerek sigorta yapılandırması yapılabilecek borçlar, başvuru zamanı ve başvurunun nasıl yapılacağı ile ilgili bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Yapılandırılabilecek borçlar:

 • Sigorta primleri,
 • Genel Sağlık Sigortası primleri,
 • İşsizlik sigortası primleri,
 • 12.2020’den önce kesinleşen idari para cezaları,
 • İş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları,
 • Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,
 • Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar,
 • İsteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri,
 • 6183/48. madde kapsamında taksitlendirilen alacaklar,
 • Kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların; henüz ödenmemiş fer’ileri,
 • 5510/Ek-5, Ek-6 ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler,

 

Yapılandırma başvuruları için son başvuru tarihi 31 Aralık 2020’dir. Başvuruları E-SGK kanalıyla ya da bağlı bulunduğunuz SGK müdürlüğüne başvuru ile yapabilirsiniz.

Peşin ödeme yapıldığı takdirde Yİ-ÜFE tutarının %90 , iki taksit olduğu takdirde Yİ-ÜFE tutarının %50’si kadar silinecek.

 • Prim aslının tamamı ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %10’nun, son tarih olan 1 Mart 2021 tarihine kadar ya da geç ödeme zammıyla 31 Mart 2021 tarihine kadar peşin ödenirse Yİ-ÜFE tutarının %90’ı silinecek.
 • İlk taksitin zamanında ve tümünün ödenmesi şartı ile prim aslının tamamının ve prim aslına yapılan Yİ-ÜFE’nin %50’sinin 30 Nisan 2021 tarihine kadar peşin ödenmesi durumunda, Yİ-ÜFE tutarının %50’si silinecek.

 

Ödemeler ile ilgili taksitli ödeme yapabilirsiniz.

Taksit sayısına göre tutar güncellenecek ve aşağıdaki katsayılara göre belirlenecek.

 • 6 eşit taksit için (1,045),
 • 9 eşit taksit için (1,083),
 • 12 eşit taksit için (1,105),
 • 18 eşit taksit için (1,15),

 

Ayrıca borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48’inci maddesine göre taksitlendiren ya da 2018 yılında yapılandırma Kanunundan (7143) faydalanan ve hala taksitlerini ödemekte olanlar kalmış taksit tutarlarını yapılandırabilir.