Geçtiğimiz hafta açıklanan ekonomi reform paketi beraberinde birçok yenilik ve düzenleme içeriyor. Özellikle çalışan kesimi ilgilendiren eksik prim, kıdem tazminatı ve yıllık izin maddeleri yeniden düzenlenerek reform paketiyle birlikte sunuldu. Pandemiyle birlikte önemli bir hale gelen uzaktan çalışma seçeneği de paket içerisinde düzenlenen maddelerin başında geliyor.

 

Reform paketinde sunulan en önemli yeniliklerden birisi de yarı zamanlı (part-time) çalışanların yıllık izin ve kıdem tazminatını güvence altına almak oldu. Yarı zamanlı çalışan kesimin hak kaybına uğramaması için İş Kanun’un ilgili maddeleri düzenlenerek kıdem tazminatı ve yıllık izin konuları açıklığa kavuşturulacak. Prim belirlemesine esas olan çalışma saatleriyle ilgili hesaplamalar da netleştirilerek prim kaybının önüne geçilecek. Kısmi çalışmadan kaynaklanan eksik primlerin tamamlanması için de farklı seçenekler sunulacak. Bu da yarı zamanlı çalışanların emekliliği konusunda atılan önemli bir adım olacak. Bu reformlar kapsamında istihdamın artarak işsizliğin de azaltılması hedeflenecek.

 

Bilindiği gibi İş Kanunu’nda tam zamanlı çalışanların kıdem tazminatı ve yıllık izin konuları açıkça düzenlenmişken, yarı zamanlı çalışma konusunda net ifadelerin yer almaması bu konuda düzenleme yapılması gereği doğurmuştu. Ekonomi reform paketinde sunulan bu düzenlemeler ile yarı zamanlı çalışan kesimin mağduriyeti giderilerek, yarı zamanlı çalışmanın da cazibesi artırılarak istihdam yaratması bekleniyor. Sosyal güvenlik uzmanlarınca önemli bir hamle olarak değerlendirilen bu düzenlemelerin ayrıntıları önümüzdeki günlerde belli olacak ve iş hayatında birçok kişiyi ilgilendiren maddeler revize edilerek İş Kanunu’na eklenecek.