Türkiye’de işsizliğin azaltılması genç nüfusun çalışma hayatında daha fazla bulunması amacıyla, hükümet tarafından gençlere birçok devlet desteği ve teşvik verilmektedir. Devlet tarafından düşük faizli kredi, hibe sağlanmış ve her geçen gün Türkiye’deki patron sayısının da artmasına yol açmaktadır. Bu kapsamda kendi işini kuracak genç nesillerin teşvik sistemlerinden yararlanması, vergi ve prim desteği gençlere büyük bir kolaylık sağlıyor.

Yeni iş kuran gençlere devlet, 75bin lira destek verecek. Destek hem vergi teşvikleri hem de sosyal güvenlik primi teşviki şeklinde olacak. Genç girişimcilere vergi ve sigorta teşvik desteğini resmi olarak Gelir İdare Başkanlığı tarafından açıklandı. Yeni iş kuran gençlere, faaliyete başladıkları seneden itibaren 3 yıl boyunca elde edilen kazancın bir kısmını vergi dışı bırakmak ve gençlerin girişimciliğe yönelmesine destek sağlamak amacıyla vergi teşviki ve sigorta prim teşviki getirildi. Genç girişimcilerin yeni iş kurup, faaliyete başladıkları zaman diliminden itibaren 3 vergilendirme döneminde, elde edilen kazançların yıllık olmak üzere 75 bin TL’lik kısmı, gelir vergisinden istisna tutulmaktadır. Bu imkandan 29 yaşını doldurmamış ve tam mükellef gerçek kişiler yararlanmaktadır.

Genç Girişimcilere Devlet Desteği - KOSGEB

Sigorta Ödemeleri – Genç Girişimciler

Yeni bir iş ve kendi işini kuracak olan genç girişimcilere destek yukarıda anlatılanlarla sınırlı değil. Sosyal Güvenlik Sigortaları ve Genel Sağlık Sigortası kanunu ile genç girişimcilere sigorta prim teşviki de uygulanmaktadır. Bu sonuçla, ilk defa sigortalı olarak çalışacak kişilerin sigorta primleri, bir yıl süreyle devlet tarafından karşılanacaktır.

Bu İstihdamlardan Kimler Faydalanabiliyor?

  • 18 Yaşından büyük ve 29 yaşını doldurmamış olanlar
  • Kurduğu işte mutlaka kendi çalışacak ve bu fırsatlardan yararlanabilecek.
  • Kira, menkul ve başka bir kazancı bulunmayanlar.

Gençler ortak bir şirket kurabilir ve ayrı ayrı teşviklerden faydalanabilecek.

Sosyal Genç girişimci bir işletmeyi devralabilecek.

SGK kapsamında Genel sağlık sigortası prim desteği uygulanacak