Hafta Tatilinde Çalıştırma

İşçilerin, hafta tatillerinde çalıştığı takdirde haklarının yasalarla korunduğunu bilmesi gerekiyor. Hafta tatilinde çalışma için işverenler, çalışanlara İş Kanunu’nda belirtilen hükümlere göre ödeme yapmak zorunda. Hafta tatili, işçilere İş Kanunu ile tanınan yasal bir hak. Kanunen işçi, izin gününde çalıştırılamaz. Ancak, iş hayatının gereksinimleri dolayısıyla bazen hafta sonu çalışma gerekliliği doğabiliyor. Bu durumda hafta tatilinde çalışma konusu gündeme geldiğinde, işçinin bunun karşılığında ne kadar ücret alacağı da haliyle merak ediliyor. İşçilerin hafta tatili, 4877 Sayılı İş Kanunu hüküm altına alınmıştır. Bu kanuna göre işçiye izin gününde çalıştırıldığında, normal günlük ücretinin iki buçuk katı olmak kaydıyla ödeme yapılmalıdır.

 

Hafta Tatilinde Çalıştırma Ücreti (Fazla Çalışma Ücreti)

İş Kanunu’na göre haftalık 45 saatlik yasal çalışma süresini tamamlayan işçinin 24 saat kesintisiz dinlenme hakkı vardır. Ancak ihtiyaç dolayısıyla tatil yapmayarak çalışmak zorunda kalan işçiye yasalarla belirtilen tutarın işveren tarafından ödenmesi zorunludur. Hafta tatilinde çalışma ücretinin ise, işçinin günlük çalışma karşısında aldığı ücretin 2,5 katı hesaplanarak ödenmesi gerekir. Bu da, yukarıda belirttiğimiz gibi günlük çalışma ücretinin tam iki buçuk katı demektir. Bu ücret tabi ki işçi haklarına göre yapılan hesaplamalar sonucu yasal olarak belirlenmiştir. Ücretin bir katı, çalışana izin gününde ödenmesi gereken normal hakkı olan ücrettir. Diğer 1,5 kat ise, hafta tatilinde çalışan işçiye fazla mesai ücreti hesaplanmak kaydıyla ödenen günlük çalıştırma ücretidir. Çünkü haftalık çalışma süresini tamamlayan işçinin, hafta tatilinde çalışması demek, İşi Kanunu’na göre fazla mesai demektir.