Son yıllarda artan yabancı kişi sayısı sonucunda ülkemizde çalışma izni oranları hızla yükselmeye başladı, Artan talebe istinaden yabancı çalışma izni ile ilgili sorularda çoğalmaya başladı. Çalışma izni türevleri bu şekilde sıralanmaktadır:

 1. Süreli çalışma izni
 2. İstisnai çalışma izni
 3. Bağımsız çalışma izni
 4. Süresiz çalışma izni

Bu çalışma izinlerinden hepsinin başvuru şekli farklıdır, yani çalışma izni almak istiyorsanız öncellikle hangi çalışma izninin size uygun olacağına karar vermeniz gerekir. Çalışma izni başvurusu için eğer Türkiye’nin sınırları içerisindeyseniz Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığına başvurmanız gerekir, ama Türkiye sınırları dışındaysanız ve çalışma izninizi ülkeye gelmeden önce almak istiyorsanız o zaman büyükelçilik veya başkonsolosluk aracılığıyla başvuru yapabilirsiniz.

Çalışma İzni Nedir?

Çalışma izni, yabancı bireylere vatandaşı olmadıkları bir ülkede çalışmaları ve ikamet etmeleri için tanınan resmî belgedir. 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa istinaden yabancı bireylerin Türkiye’de çalışmadan önce izin belgesi almaları gerekir. İzin başvuruları uluslararası işgücü politikası tarafından değerlendirilir. Yabancı çalışma izni başvurusu yapmadan önce tüm evraklarınızın tam olduğundan emin olmalısınız. Belgelerinizin eksik olması halinde değerlendirmeniz ertelenir. Evrak tamamlama süreniz 30 gündür. Çalışma izni bulunmayan yabancı uyruklu bireyler Türkiye’de çalışamaz aksi takdirde çalışan ve çalıştıran kurum ceza ile karşı karşıya kalabilir.

Kimler Çalışma İzninden Yararlanabilir?

Çalışma iznine her ülkenin vatandaşı başvurabilir, uyruk kısıtlaması veya yasağı bulunmamaktadır, Türkiye sınırları içinde ikamet izni bulunan yabancı bireylerin çalışma iznine başvurabilmesi için en az 6 ay boyunca ülke sınırları içerisinde bulunuyor olması gerekir. Türkiye’de bulunan bir şirket tarafından davetiye alan bireyler istihdam için çalışma izni alabilirler, Türkiye’ye ev hizmetleri sunmak amacıyla gelen kişiler bakıcı vizesi alabilirler (Bu vizeyi alabilmek için gerekli şartlar işçi tarafından değil işveren tarafından talep edilir), bunların dışında Türkiye’de çalışma izni almanın bir başka yolu ise bir şirket açmak veya mevcut olan bir şirkete ortak olmaktır. Türkiye’ yabancıların çalışması için yasaklanmış meslekler aşağıdaki gibi sıralanmıştır.

 1. Diş tabipliği, dişçilik, hastabakıcılık
 2. Eczacılık
 3. Veterinerlik
 4. Özel hastanelerde sorumlu müdürlük
 5. Avukatlık
 6. Noterlik
 7. Özel güvenlik görevlisi
 8. Kara suları işleri
 9. Gümrük Müşavirliği
 10. Turist rehberliği

Yukarıda sayılan yasak olan meslekler dışında evraklarınızı tamamladığınız takdirde tüm mesleklere yabancı çalışma izni almak mümkündür.