İhbar tazminatı son dönemde hem işçi boyutu hem de işveren boyutu bakımından çeşitli anlaşmazlıklara yol açmış bir konudur. Peki ihbar tazminatı nedir? Bu konuda detaylı bilgi almak adına yazımızdan yararlanabilirsiniz.

İşveren kişi, işçiyi haber vermeden sözleşme bitiminden önce çıkarıyor ise bir tazminat ödemek durumundadır. Buna ihbar tazminatı denmektedir. İşveren tarafından işçiye ödenmesi bu tazminatın zorunlu durumundan bir tanesidir.

İhbar tazminatını hem işveren hem de işçi ikisi de alabilir. İşçinin ne şekilde alabileceğini açıkladık. Peki işveren bu tazminatı nasıl alabilir? Eğer işçi, işi kanunda yer alan hükümler gereğince bırakmıyor ise, sözleşmeye uymuyor ve iş akdini yerine getirmeden haber vermeden işinden anında istifa ediyor ise, işvereni zor durumda bırakmış olur. Bu nedenle işçinin işverene ihbar tazminatı ödemesine hükmedilir.

Görüldüğü üzere hem işçinin hem de işverenin iki koşullu olarak haklarının korunduğu bir kuraldır. Bu kural ihlali yaşandığı zaman ise ihbar tazminatı ödenmiş olacaktır. Burada asıl amaç hem çalışanın hem de işvereninin mevcut işi bırakmasının haberli olarak bildirilmesidir. Karşı tarafa bildirerek karşı tarafın haklarını güvence altına almak amaçlı bir yol izlenmektedir. Birbirlerinin haklarını ihlal eden tarafların haklarını korumak amacı ile oluşturulmuş bu uygulama ile ihbar tazminatı, tarafların haklarını korumaya yönelik atılmış önemli bir adımdır. Bu tazminat hesaplanırken işçinin çalışmış olduğu süreye bakılmaktadır. Hizmet süresi ve maaş üzerinden hesaplama yapılarak her bir işçi için farklı limitlerde tazminat çıkabilir.