İŞKUR, işsizlik sigortası fonu üzerinden ödenecek Nakdi Ücret Desteği ile ilgili işlemlere esas olmak üzere 22.04.2020 tarihinde Usul ve Esasları yayımladı.

Usul ve esaslara göre destek iki bölüme ayrılmıştır. Birinci bölümde iş akdi devam eden ve 17.04.2020 itibariyle ücretsiz izne ayrılanlar için SGK İşveren Sistemi üzerinden aşağıda örnek görseli bulunan ekrandan takip eden ayın 3’üne kadar bildirim yapılacak

Bu bildirimi esas alan İŞKUR bildirimi yapılmasını takip eden ayın 8’inde ödeme yapacak. (Nisan için 8 Mayıs)

Aynı usul ve esasların ikinci kısmında ise 15.03.2020 ve sonrasında işten çıkarılanlar için nakdi ödeme şartları bildirilmektedir.

İşverenlerin yanlış bilgi vermemeleri gerekmektedir. Yukarıdaki ekrandan bildirimde bulundukları personeller için oluşan yersiz ödemeler İŞKUR  tarafından kanun faizi ile işverenden tahsil edilecek ayrıca izne ayırdığını bildirdiği personelini fiilen çalıştıran İşveren İdari Para Cezası ile cezalandırılacaktır.

İşveren Sistemi: https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi