7252 sayılı kanun ile 01.07.2020 tarihinden önce kısa çalışma ödeneğinden faydalanan çalışanlar için normal çalışma süresine dönmesi üzerine işverenlere SGK Prim Desteği detayları aşağıda verilmiştir.

Prim Desteğinden yararlanabilecek kişiler 4447 sayılı kanunun geçici 26’ncı maddesi gereği 1 Temmuz 2020 öncesi Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) teşvikinden yararlanan çalışanlardır.

Prim Desteğinin süresi ise 1 Ağustos 2020’den başlamak üzere 30 Haziran 2021 tarihine kadar uygulanarak kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) desteğinin bittiği tarihi takip eden aydan başlamak üzere 6 (altı) ay süre ile uygulanacaktır. İlgili sigortalı çalışan bu 6 (altı) aylık süre zarfında kısa çalışma ödeneğinden faydalandığı aylık ortalama gün sayısı kadar her ay faydalanabilecektir. Cumhurbaşkanı tarafından bu prim desteği uzatılabilecektir.

Prim desteği tutarı çalışanın kısa çalışma ödeneğinden yararlandığı aylık ortalama gün sayısı miktarı 30 gün olması halinde 1.103,6 ₺ olabilecektir.

7252 Sayılı Kanunun 4. Maddesi ile 4447 sayılı işsizlik sigortası kanununa eklenen geçici 26. Maddenin sağladığı Prim teşvikinden yararlanan işverenler ilgili sigortalı çalışan için 5510 sayılı kanunda ve diğer kanunlardaki sigorta teşviklerinden yararlanamaz.

Bu Prim teşvikinden  faydalanabilmek için işverenin ilgili sigortalı çalışanını E-SGK üzerinden tanımlaması gerekmektedir. Ayrıca işverenlerin sosyal güvenlik merkezlerine başvurması gerekmemektedir.