02/03/2020 tarihinde sunduğumuz duyuruda 24/03/2020 tarihli, 31078 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığınca 01/04/2020 ve 30/06/2020 arası tarihlerinde mücbir durumda olduğu kabul edilen işyerlerinde; 5510 sayılı kanunun 4. Maddesinin  birinci hikayesinin (a) bendinde tümünü kapsayan  sigortalı çalıştıran özel sektörde işverenlere,

 

  • Sigorta piriminin 2020/Nisan ayı sonuna kadar ödenmesi gerekmekte olan 2020/Mart ayına ait tüm sigorta primlerinin ödenme tarihi, 31/10/2020 tarihinin cumartesi günü ile denkleşerek, 02/11/2020 tarihine,
  • Sigorta piriminin 2020/Mayıs ayının sonuna kadar ödenmesi gerekmekte olan 2020/Nisan ayına ait tüm sigorta primlerinin ödenme tarihi 30/11/2020 tarihine,
  • . Sigorta piriminin •2020/Haziran ayının sonuna kadar ödenmesi gerekmekte olan 2020/Mayıs ayına ait tüm sigorta primlerinin ödenme tarihi, 31/12/2020 tarihine ertelendiğini sizleri bilgilendirmiştik.

 

Bu alanda, prim ödeme işlemlerinin daha sonraya ertelenmesine ilişkin, iş yerlerinin erteleme kapsamında oldukları veya olmadıkları bilgilerini sunmakta olan “COVID-19 Erteleme Bilgisi” ekranı  açılmıştır.

Konuya dahil olan  iş yerlerinin erteleme kapsamında dahil olup olmadıkları bilgilerini sunmakta olan SGK İşveren ekranı güncellenmiş bir duruma gelmiş bulunmaktadır. Banka sigorta prim borç sorgulama ekranları, erteleme kapsamında dahil olan işyerleri için henüz bu zamanda hazırlanmamış bir durumda olup, Mart 2020 süresinde sigorta prim borçlarının banka ekranlarında halen  görüntülenebilmektedir. Konuya dahil olmakta olan SGK gerekli düzeltme işlemlerini gerçekleştirmekte olup, en kısa süre zarfında banka sistemleri güncellenecektir.