Türkiye’de olumsuz etkilerini gösteren Koronavirüs’ün iş dünyasına yönelik hukuki etkileri hakkında hazırlamış olduğumuz çalışmaları siz değerli vatandaşlarımıza ve müşterilerimize anlatmak için sunulmuştur.

1. İşverenlerin Koronavirüs’ün yayılmasını önlemek amacıyla kendi aldıkları kararlarla işyerlerini kapatması durumunda çalışanlara maaşını ödeme yükümlülüğü bulunmakta mıdır?

Şuana kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadan önce işverenin kendi kararları ile işyerini kapatmasına yönelik kural olarak işverenlerin çalışanlarının maaşları ödemesini yapma zorunluluğu devam etmektedir. Bu durumla, işverene zorlayıcı bir neden bulunmaksızın, kendi aldığı kararlar ile kapatmasıyla, çalışanlarına ücret ödeme yükümlülüğü ortadan kalkmamaktadır.

2. Koronavirüs’ün yayılmaması amacıyla verilen “kamu kaynaklı tavsiye kararı”na işverenlerin işyerlerini geçici süreyle kapatması durumunda çalışanlara maaş ve diğer yan hakları ödeme yükümlülüğü bulunmakta mıdır?

Kamu tavsiye kararı verilmesiyle işverenlerin geçiçi süreyle işyerlerini kapatması halinde çalışana ücretini ve haklarını ödeme borcu devam etmektedir.

Kamu tavsiye kararlarının açıklanması halinde stokların tükenmesi, talebin çok ciddi rakamlarda azalması ve mağazanın bir virüs teşhisi nedeniyle karantina altına alınması gibi sorunlar işveren tarafından giderilebileceği ve bu doğrultuda çalışanın ücretini ödeme borcunu devam ettiği düşünülmelidir.

Bu durumların meydana gelmesi ile birlikte;

1-) İşveren ve işçilerin ücretsiz izin konusunda karşılıklı anlaşma sağlaması,

2-) İşverenlerin ücretsiz izin konusunda anlaşma sağlamaları,

3-) İşin müsaade ediliyor ise evden çalışma sağlanması,

4-) Telafi çalışma yapılma izni alınması

seçeneklerin işverenler ve işçiler tarafınca değerlendirilmesi uygun olacaktır.

3. Koronavirüs’ün yayılmaması amacıyla kamu kaynaklı zorunlu bir karar sebebiyle işverenlerin işyerlerini geçici süreyle kapatması hallerinde çalışanlara maaş ve diğer yan hakları ödeme yükümlülüğü bulunmakta mıdır? 

4857 Sayılı İş Kanunu’nun (“İş Kanunu”) 40. maddesi uyarınca, bir haftadan fazla süre boyunca, işyerinde işin durmasına sebep olan veya çalışanın çalışmasını engelleyen zorlayıcı nedenlerin vuku bulması durumunda iş sözleşmesi bu bir haftalık süre için askıya alınır ve bu süre boyunca çalışana yarım maaş ödenir.

Çalışma Bakanlığı Logo - Korona Virüsü

Somut olayda, kamu otoritesinin zorunlu kararı sebebiyle işyerlerinin kapatılmasının zorlayıcı sebep niteliğinde olup olmadığı değerlendirilmelidir. Zorlayıcı nedenleri: kar, deprem gibi doğal olaylar nedeniyle ulaşımın kesilmesi, salgın hastalık sebebiyle karantina uygulaması gibi durumlar zorlayıcı nedenlerdir” şeklinde tanımlamaktadır. Bu kapsamda Koronavirüs nedeniyle bölgesel karantinalar uygulanması veya sokağa çıkma yasaklarının uygulanması durumunda çalışanın işe gelmesinin mümkün olmaması sebebiyle bir haftalık süre boyunca, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 40. maddesi uyarınca, işveren çalışana yarım ücret ödemekle yükümlüdür. Zira işbu madde bahsi geçen Yargıtay kararında da belirtildiği üzere salgın hastalıklar nedeniyle karantina uygulamaları gibi haller için düzenlenmiştir.

Zorlayıcı nedenin bir haftadan uzun sürmesi durumunda çalışanın işyerine gelmesinin mümkün olmaması nedeniyle, işverenin İş Kanunu uyarınca çalışanın sözleşmesini haklı nedenle, feshetme hakkı olduğu kanaatindeyiz.

Kısa çalışma ödeneği hakkında bilgi edinmek için: https://www.tsedanismanlik.com.tr/kisa-calisma-odenegi/ linkini ziyaret edebilirsiniz.