KOBİGEL KOBİ Gelişim Desteği ile KOBİlere 1 Milyon Liraya kadar dijitalleşme desteği verilecek. Desteğin amacı, imalat sanayi sektörü için milli imkanlar ağırlıklı dijitalleşme hedeflenmektedir. Ayrıca yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ sayısını arttırmak amaçlanmaktadır. Belirli zamanlarda destekten yararlanılacak. Şu an için destek aktiftir. Proje süresi en az 8 ay en fazla ise 24 ay olarak belirlenmiştir.Ancak  4 ay daha süresinin uzatılması mümkündür. destek üst limiti geri ödemesiz 300.000 TL geri ödemeli 700.000 TL olarak en fazla 1.000.000 TL’dir.

SON BAŞVURU TARİHİ 17 MAYIS 2021

Desteklenen Proje Konuları

Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı

İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti

İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri

İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri

Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri

İmalat Sanayinde Siber Güvenlik

İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri

İmalat Sanayinde Sanal Gerçeklik/Artırılmış Gerçeklik

 

Desteklenen Proje Giderleri

Personel Giderleri

Makine Teçhizat Giderleri

Hizmet Alım Giderleri

Yazılım Giderleri