KOSGEB ‘ten, Covid-19 salgınından etkilenen imalat sektöründeki küçük işletmeler Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı” kapsamında Mikro İşletmelere 30.000 TL , Küçük işletmelere 75.000 TL üst limitli geri ödemeli faizsiz sermaye desteği sağlanacaktır.

Başvuru Şartları;

 • İmalat Sanayiinde faaliyet göstermek veya start up bilişim sektöründe faaliyet göstermek,
 • Ödeme alınacak aylardaki çalışan sigortalı sayısı, 2020 Mart ayı istihdam sayısına eş veya daha fazla olma şartını sağlamak, (Not: Ödeme alınacak aylarda Çalışanların Prim günü eğer 7’den az ise kişi sayısına eklenmez.)
 • 2019 yılında asgari 75.000 TL net satış hasılatı olan ve 2019 yılı ilk 5 aylık geliri ile 2020 yılı ilk 5 aylık geliri mukayese edildiğinde asgari %25 azalış olma şartını sağlamak
 • Vergi ve SGK Borcu bulunmamak
 • Covid-19 salgınından önce faal olması Faal olma durumlarıdır.

ÖDEMELER

 • Destek ödemesine esas aylar, 2021 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarıdır. Ödeme talebi, ilgili ay veya aylar tamamlandıktan sonra Ödeme Talep Formu ile yapılabilir.
 • Ödeme Talep formunda Personel giderleri, İşyeri kirası, İşyeri kirası, Malzeme giderleri gösterilecektir
  Küçük işletmelere ödenebilecek desteğin üst limiti; ödemeye esas her bir ay için 25.000 TL olmak üzere toplam 75.000 TL’dir.
 • Ödemeler 3 ay karşılığında 3 taksitte yapılacaktır. Her ödeme öncesinde, resmi kayıtlardan (GİB, SGK) işletmenin aktif olduğuve istihdamını belirli bir seviyede muhafaza ediyor olduğu kontrol edilecektir.
 • Geri ödemeli destek için işletmelerden teminat alınmayacaktır.

Başvuru yeri

 • KOSGEB’’in web tabanlı destek uygulama arayüzü olan KBS (E-devlet sistemi, Gelir İdaresi Başkanlığı, SGK, MERSİS – ESBİS ve diğer bazı veritabanlarıyla bağlantılı olan KOBİ Bilgi Sistemi) üzerinden başvuru yapabilecektir.
 • Geri ödeme 2024 tarihinde başlayacak olup 4 er aylık periyotlar halinde 6 eşit taksitle 2025 in sonuna kadar ödeme yapılır