Vergilerin uyum maliyetlerinin azaltılması, kayıt dışı ekonomi mücadelesinin artmasıyla 18.02.2017 tarihli ve 29983 sayılı gazetede yayınlanan prim hizmet belgesi beyannamesi tebliği ile;

  • Vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar bir ay içerisinde yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri kararlar ve iratlar ile kestikleri vergileri, 5510 sayılı kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren beyannameyi elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilmiştir. Bu uygulama 01.01.2020 tarihi itibarı ile başlamış oldu. Bu nedenle vergi dairesine ayrı beyanname, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) iki ayrı beyanname verilecek olan bilgiler birleştirilme yapılarak elektronik ortamdan verilme imkanı sağlandı.

Muhtasar ve Prim Beyannamesi Uygulaması

Bu uygulama 01.07.2019’da bütün Türkiye geneli başlanacaktı. Bazı nedenler dolayı 01.01.2020 yılına ertelenmişti. Uygulamaya hazırlık olarak SGK 2016, 2017 ve 2018 yıllarının verilerini, Maliye bakanlığı ile paylaşmaya başlamıştı. Maliye bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumunun gönderdiği bilgilerden hareketle bir yıl içinde birden fazla işverenle istisna tutarının üzerinde ücret geliri elde edilip, edilemeyeceğini tespit ederek, vergi incelenmesini başlattı.

Damga Vergisi Tasarruf Sağlıyor

Bu uygulama ile vergiye uyum maliyetleri azalacak küçük ve orta işletmelere kolaylık sağlanmıştır. İşyerleri için kanun türü, belge numarası gibi konularda aylık prim ve hizmet belgesi tahakkuku için ayrı bir damga vergisi ödemektedir. Beyanname için de damga vergisi ödendiği için, bu uygulama ile birlikte ödenecek damga vergisi teke düşecektir. Muhtasar ve Prim Beyannamesi Uygulaması ile birlikte damga vergisi maliyetleri azalacaktır.

Mükelleflerin verdiği beyanname sayısı azaltılacak. E bildirge şifresi işveren bazında değil, işyeri numarası olarak verilecektir. Farklı güvenlik seviyelerinde sigortalı çalışanları bulunması nedeniyle aynı işyeri için farklı işyeri numaraları bulunan işverenler için her bir işyeri numarası için ayrı şifre edinmektedir. Her farklı işyeri için ayrı bildirim yapmakta ve ayrı tahakkuk alacaktır.