2020 Yılının başlarında tüm Dünyada kendini gösteren ve normal hayat şartlarının sürdürülmesini zorlaştıran Korona Virüs salgını, ekonomide bir tehdit oluşturduğu gibi pek çok kimsenin işine devam etmesini engellemiştir. Pandeminin getirdiği tedbirler birçok iş kolunun istihdamı sağlamasını zorlaştırmış ve büyük mali kayıplara neden olmuştur.

Bu bağlamda; gelirlerdeki seviyeyi yükseltmeyi hedefleyen normalleşme desteği, işverenler için faaliyetlerini sürdürmeleri için yeni bir teşvik olarak uygulanmaya başlanmıştır. 7252 Sayılı Kanun’un 4. maddesi ve 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa bu amaçla eklenmiş olan geçici 26. maddesi ile normalleşmeye yardımcı olması amacı güdülerek belirli şartlar dahilinde İşsizlik Sigortası Fonu tarafından prim desteği sağlanmıştır.

2020 yılının mart ayından itibaren kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret teşviğinden faydalanan çalışanların Haziran 2020 tarihinden itibaren normal çalışma rutinine dönmesi halinde, işverenlerinin SGK’ya yatırdığı prim tutarından belirli bir meblağı mahsup edebilme olanağı sağlanmıştır.

Normalleşme desteğinden yararlanabilmek için gereken Şartlar ise şöyledir;

  • 4447 Sayılı Kanun’un geçici 23. maddesi ile 01.07.2020 tarihinden önce kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalının aynı iş yerinde normal haftalık şartlarda çalışmaya başlaması,
  • Yine aynı Kanunun geçici 24. maddesi ile 01.07.2020 tarihinden önce nakdi ücret desteğinden yararlanan çalışanın haftalık normal iş sürecine geri dönmesidir.

Normalleşme Desteği Nasıl Uygulanır?

Normalleşme desteği, her ay için kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteği alan her bir çalışan için bu desteklerden faydalandığı aylık ortalama gün sayısı göz önüne alınarak hesaplanmaktadır. Asgari ücret üzerinden hesaplanan destek tutarı ödenecek tüm SGK prim tutarından mahsup edilecektir. Örneğin bir sigortalının aylık ücret desteği aldığı gün sayısının 30 gün olduğu farz edilirse, toplam SGK priminden mahsup edilecek tutar 1.144,00 TL olacaktır. Sigortalının işvereninden bu miktarı talep hakkı bulunmamaktadır.

Prim Desteğinden Faydalanma Süresi Nedir?

Bu uygulama 01.08.2020 Tarihinde başlayarak, en fazla 31.12.2020 tarihinde son bulmak üzere geçerli olarak Resmî Gazete’de yayınlanmıştır, fakat Cumhurbaşkanı 6 ay uzatma hakkını kullanarak söz konusu teşviği 30.06.2021 Tarihine kadar uzatmıştır.

Kısa çalışma veya nakdi desteğin sona erdiği aydan itibaren her bir çalışanı için, eski haliyle üç ay olan fakat şu anda altı ay süreyle işveren tarafından normalleşme desteği, toplam ödeyeceği primden mahsup edilebilecektir. Prim desteğinden faydalanmak isteyen işveren, çalışanını kanun numarasını da (07252) göz önüne alarak e-SGK ekranına tanımlatarak prim desteğinden faydalanabilecektir.