SGK Teşvikleri Nedir?

Sosyal Güvenlik Kurulu (SGK), ülkemizde istihdamın artması ve işsizliğin en aza indirilmesi amacıyla koşulları sağlayan işyerlerinin ve işçinin desteklenmesini gerçekleştirmek için teşvik sağlamaktadır. SGK teşvikleri Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü teşvik programı tarafından belirlenerek gerçekleştirilmektedir. Küçük ve büyük çaplı işletmeler bu teşvikten çalışan sayısı şartı aranmaksızın yararlanabilirler. Ülkemizde özellikle dünya çapında bir sorun haline gelen COVİD-19 pandemi salgını sonrasında da özel teşvikler ve kalkındırma planları yapılmıştır. Yapılan teşvikler hem çalışanın hem de işverenin hakkının verilmesini sağlarken, ülke ekonomisini de ayakta tutarak herhangi bir iş kaybına sebebiyet vermemek adına gerçekleştirilmektedir.

SGK Teşviklerinin Genel Şartları Nelerdir?

SGK teşvik şartları iki başlık altında belirtilmektedir. Çalışanlar için şartlar ve işverenler için gerekli olan şartlar olarak ikiye ayrılır.

SGK Teşviklerinde Çalışanlar için Gerekli Olan Şartlar:

  • Sigortalı çalışanların; işe alındıkları aydan önceki çalıştıkları iş yerlerinde üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunması,
  • İŞKUR üzerinden kayıtlı işsiz olması,
  • 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında ve yeni istihdamlar da yıl içerisinde özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri, gerekmektedir.

SGK Teşviklerinden Yararlanabilmeleri için İşverenlerin Sağlaması Gereken Şartlar:

  • Özel sektör statüsünde işverenliğe sahip olunması,
  • Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasanın belirlediği sürede Sosyal Güvenlik Kuruluna teslim edilmesi,
  • Beyan edilen sigorta primlerinin belirtilen yasal süre içerisinde ödenmesi,
  • Herhangi bir geçmiş döneme ait Sigorta prim borcu, işsizlik sigortası primi, idari para cezası gibi ilişkin gecikme zammı ve ceza bulundurulmaması,
  • Beyan edilen sigortalı çalışan haricinde, sigorta primi ödenmemiş veya sigorta primi ödenirken fiilen çalıştırılmayan personel tespitinin yapılmaması, işveren şartlarının sağlanması gerekmektedir.

SGK Teşviklerine Nereden Ulaşılır?

Sosyal Güvenlik Kurulunun yıl içerisinde belirlemiş olduğu ve güncel olarak ilan ettiği teşviklere anında ulaşabilmek ve yararlanabilmek için resmi hesap http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr adresinden yararlanılabilmektedir. Sorgulama ekranından işveren yâda çalışan sekmesi seçilerek güncel SGK teşvikleri bilgilerine ulaşılırken, teşviklerden nasıl yararlanılabileceği de öğrenilmektedir. İşlemler genellikle muhasebeciler tarafından yürütürken SSK’lı çalışanlar da hangi teşviklerden yararlanabileceklerini öğrenebilirler.