Sosyal Güvenlik Kurumu 27.02.2020 tarih ve 3506762 sayılı genel yazısı ile Geriye Dönük Teşvikler için İPTAL ve ASIL- EK bildirgelerin en son hangi tarihte e-bildirge V2’ye yükleneceği konusunda düzenlemeye gitmiştir.

1. 2018/03 ve Öncesine ilişkin Düzenleme

a. 01.06.2018 Tarihi ve öncesinde İşveren Sistemi Üzerinden 5510 Ek 17. Md. Dilekçesi verilmiş olması şartı ile 2018/03 dönemi ve öncesine yapılacak olan İPTAL ve EK-ASIL nitelikli Aylık Prim Hizmet Bildirgesi girişleri en son 31.05.2020 tarihine kadar yapılabilecektir.

b. 01.06.2020 tarihi (dahil) ve sonrasında 2018/03 dönemi ve öncesine GERİYE DÖNÜK SGK TEŞVİK girişleri yapılmayacak, 01.06.2020 tarihi ve sonrasında e-bildirge v2’den yapılan yeni girişler REDDEDİLECEKTİR.

2. 2018/04 ve Sonrasına İlişkin Düzenleme

a. 27.02.2020 tarih ve 3506762 sayılı genel yazıya göre artık geriye dönük sadece 6 ay İPTAL ve EK-ASIL nitelikli Aylık Prim Hizmet Bildirgesi girişleri yapılabilecek.

i. Örnek 1: Bugün (02.03.2020) itibariyle 2020/02 Cari dönem olduğundan 2020/02 için e-bildirge V2’den (D) kodlu değişim işlemi yapılamayacak. 2020/01-201912-11-10-09 dönemleri için giriş yapılabilecek. Eğer 31.03.2020 tarihine kadar 2019/09 dönemine İPTAL ve EK-ASIL bildirge girilmezse, 01.04.2020 itibariyle 2019/09 için giriş yapılamayacak

ii. Örnek 2: 01.04.2020 itibariyle geriye dönük teşvik girişi yapılmak istendiğinde 2019/09 dönemine giriş yapılsa bile 6 aylık süre 31.03.2020’de bittiğinden 2019/09 için e-bildirge v2’ye girilen İPTAL ve EK-ASIL Aylık Prim Hizmet Belgeleri REDDEDİLECEKTİR.

TSE Danışmanlık Referanslar

3. 2018/04 ve sonrası için düzenlenecek Aylık Prim Hizmet Belgeleri

a. 31.03.2020 tarihine kadar kağıt ortamında ilgili SGM’ye yada e-bildirge v2’den verilebilecek.

b. 01.04.2020 itibariyle sadece e-bildirge v2’den verilebilecek. Kağıt ortamında kabul edilmeyecek.

4. Diğer taraftan, gerek 2018/Mart ve öncesi gerekse 2018/Nisan ve sonrasına ait toplu iş sözleşmesi kapsamındaki dönemler için geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği taleplerine ilişkin belgelerin işleme alınmasına yönelik program çalışmaları devam ettiğinden, yukarıda belirtilen hususlar toplu iş sözleşmesi kapsamındaki dönemler için uygulanmayacaktır.

Geriye Dönük SGK Teşviklerini sorgulamak için tsedanismanlik.com.tr/tesvik-sorgulama-sistemi/ linkini ziyaret edebilirsiniz.