Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4857 sayılı iş kanunun 14. Maddesi ne istinaden hazırlanan Uzaktan Çalışma Yönetmeliği pandeminin etkisi ile hazırlandı.

Uzaktan Çalışma yapılacak mekanla ilgili çalışmalar iş başlamadan önce tamamlanacak. Bu düzenlemeden kaynaklanan maliyetler iş veren ve çalışan arasındaki anlaşmaya göre belirlenecek.

Uzaktan çalışan kişinin izmt için gerekli malzeme ve araçların iş sözleşmesinde aksi bir durum yoksa işveren tarafından sağlanacak. Bu malzemelerin ve araçların kulanımı ve onarım koşulları gbi durumlar uzaktan çalışan kişiye bildirilecek.

İş araçlarını işveren tarafından çalışan kişiye verilmesi durumunda çalışana teslim tarihi itibari ile fiyatları yazılı olan iş araç listesi teslim edilecek. Bu belge çalışanın özlük dosyasında bulunacak.

Uzaktan Çalışma Süresi

Uzaktan çalışmanın yapılacağı zaman aralığı iş sözleşmesnde belirtlilir. Mevzuat etrafında sınırlamalara uygun olarak işveren ve çalışan tarafından çalışma saatlerinde değişiklik yapılabilir.