Koronavirüs salgınından etkilenen sektörlerden birisi olan yiyecek ve içecek sektörü için Ciro Kaybı Desteği detayları belli oldu.

Resmi Gazete’de tebliğ edilen Ciro Kaybı Desteği, 2019 yılından önce veya 2019 yılından itibaren işine devam eden ve 27 ocak 2021 tarihi itibari ile faal mükellefiyeti olan; 2019 yılında cirosu 3 milyon  Türk lirasının altında olan buna oran ile 2020 yılında cirosu %50 oranında azalan yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet yapan katma değer vergisi mükellefiyeti bulunan işletmeler yararlanabilir. Söz konusu destekten mükellefler bir kez faydalanabilecek.

Yiyecek ve içecek sektörü için olan bu Ciro Kaybı Desteği tek seferde ödenmek üzere 2 Bin TL’den az, 40 Bin TL’den fazla olmamak şartı ile ilgili işletmelerin 2020 yılındaki cironun 2019 yılı ciroya göre azalan tutarın %3’ü olacak.

İlgili destekten faydalanabilecek işletmelerin ciro tespiti 27 ocak 2021 itibari ile 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemleri dikkate alınarak katma değer vergisi beyannameleri esas alınacaktır.

Başvuru Süreci

Ciro Kaybı Desteği başvuru süresi bir aydan az olmayacak. Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesinden duyurulacak. Yararlanma hakkına sahip olan işletmeler E-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek.

Başvuruyu işletmeyi temsil eden yetkili kişiler yapacak. Başvuru ve ilgili ek taahhütname elektronik ortamda onaylanacak.

Başvuru sonucuna itiraz başvuru tarihinden itibaren 10 gün içinde İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne yapılabilecek.

Ciro Kaybı Desteği başvuru yapılırken bildirilen banka hesabına yapılacaktır.

Resmi Gazete Kararı

Ticaret Bakanlığı Ciro Kaybı Desteği CB Kararı 17.02.2021